Algemene voorwaarden 
Familieopstellingen, organisatieopstellingen en coaching

Over de begeleider

De opstellingen en coaching worden begeleid door Geert Schaaij-Hessels, (hierna te noemen: Geert) opsteller en coach bij NieuwLicht. Geert is bevoegd en ervaren in het geven en begeleiden van opstellingen en coaching. In sommige gevallen kan Geert de hulp inschakelen van een extra begeleider of je doorverwijzen. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Ik onderschrijf de internationale ethische code. Deze kun je lezen via deze link https://www.nobco.nl/internationale-ethische-code. Meer informatie over Geert vind je op de website: www.nieuwlichtdronten.nl

Commitment

Het is de algehele intentie om met elkaar de begeleiding tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt/deelnemer wordt commitment verwacht. Dat wil zeggen, eigen inzet en motivatie om het eigen proces tot een succes te laten willen slagen. Om de noodzakelijke vertrouwensband en emotionele veiligheid te waarborgen, nemen begeleider en cliënt/deelnemer beiden zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht (ook in verband met het nakomen van afspraken en dergelijke).

Tarieven en betaling

De tarieven die genoemd zijn op de website kunnen ten alle tijden gewijzigd worden. De sessies, trajecten en workshops worden vooraf per betaalverzoek betaald volgens het geldende/overeengekomen tarief. Na bevestiging van de aanmelding stuur ik een betaalverzoek. Deze moet binnen 2 dagen betaald worden. 
Een inschrijving is aan de persoon gebonden. Kan je niet komen, dan kan je in overleg de datum van deelname wijzigen. Wil je jouw plaats doorgeven aan een ander, overleg dan altijd met Geert. Bij het boeken van een sessie ga ik er van uit dat je jezelf op de hoogte hebt gesteld van de algemene voorwaarden uit dit document. 
Bij het boeken van een sessie of workshop via de website kan je het akkoord gaan met de algemene voorwaarden aanvinken. Boek je een sessie via een ander kanaal, dan verwijs ik je naar de algemene voorwaarden op de website www.nieuwlichtdronten.nl en ga ik er van uit dat je jezelf hiervan op de hoogte brengt en deze doorgelezen hebt voor onze afspraak. 

Aantal deelnemers aan workshops

De workshops worden ontworpen voor een genoemde tijd. Dat kan bijvoorbeeld een dagdeel, een dag of meer dagen zijn. In de omschrijving staat altijd vermeld wat de duur van een workshop is. Hierbij ga ik uit van een minimaal aantal deelnemers voor ik het door laat gaan. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de lengte van een workshop langer of korter worden. Ik ga bij het ontwerpen van een workshop uit van het maximale aantal deelnemers (8-10). 
Op basis daarvan deel ik ook de tijd in en baseer ik het tarief. In het geval er minder aanmeldingen zijn, kan het dus gebeuren dat een workshop minder lang duurt. De investering in geld voor de deelnemers blijft dan vaak wel (nagenoeg) gelijk. Dit omdat ik bij het berekenen van het tarief, rekening houd met het aantal uren tijdsinvestering van mijn kant. Ik zal, bij minder of te weinig aanmeldingen, altijd met de ingeschreven deelnemers overleggen of het doorgaat. Bij het minimale aantal deelnemers zal ik meedelen dat de workshop korter zal duren dan eerder gecommuniceerd.

Veiligheid, integriteit en privacy

De persoonlijke informatie die tijdens een sessie gedeeld wordt en de processen die gedurende een sessie plaatsvinden zijn privé. Om de privacy en vertrouwelijkheid van alle deelnemers te waarborgen, wordt van hen verwacht dat ze de persoonlijke informatie en processen die tijdens de dag worden gedeeld, niet met derden bespreken. Uiteraard is iedereen wel volkomen vrij om zijn of haar eigen processen en ervaringen te delen met anderen.

 

Vertrouwelijkheid

Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Geert houdt zich aan geheimhouding van het besprokene. Ook een eventueel dossier dat wordt bijgehouden is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Na afloop van een traject zal deze informatie vernietigd worden.

Geanonimiseerd delen van ervaringen

Ik kan ervaringen en reviews van opstellingen geanonimiseerd delen op de social media kanalen van Nieuw Licht of www.nieuwlichtdronten.nl. Ik zorg er ten allen tijde voor dat dit niet herleidbaar is naar vraagstellers, deelnemers en families. Als je hierop bezwaar hebt dan hoor ik dat graag van je. Ik zal dit dan niet delen. 
 

Evaluaties

Het regelmatig evalueren van het traject en het van beide kanten openlijk kunnen uitspreken en bespreken van eventuele onvrede, vragen of twijfels, maken wezenlijk deel uit van de begeleiding. Het uitgangspunt is immers gelijkwaardigheid en veiligheid. 

Annuleren en verplaatsen

Na bevestiging is je aanmelding definitief. Ik stuur je dan een betaalverzoek die je binnen 2 dagen betaald. Mocht je onverhoopt toch niet kunnen komen op de afgesproken dag en tijd, dan kan je tot 48 uur voorafgaand aan de sessie kosteloos verplaatsen naar een ander moment. Dit kan via mail, telefonisch of whatsapp en is pas definitief bij akkoord van Geert. Bij afzegging binnen 48 uur wordt het bedrag niet retour gegeven. In overleg kan er afgesproken worden dat de sessie verplaatst wordt of dat er iemand anders in jouw plek kan deelnemen. 
Bij annulering vanuit Geert wordt altijd het gehele bedrag retour gegeven of kan er gekozen worden voor deelname op een andere dag.

Eigen risico, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Deelname aan de opstellingen of coaching is altijd op eigen risico. Geert is niet verantwoordelijk voor verlies of schade van bezittingen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je emotionele en fysieke welzijn tijdens de sessies. En voor je geestelijke en lichamelijke gezondheid. Dat wil zeggen: als er iets is, of als je ergens niet aan mee wilt doen, verwacht ik dat je dit zelf aan kan geven en je eigen grenzen bewaakt. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om Geert juist te informeren over alle zaken die de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand van de cliënt/deelnemer betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessies. 

 

Minderjarigen

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding/deelname. De opdracht gevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen een sessie, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Geert kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Garantie en Klachten

Een familieopstelling of coaching biedt geen garantie voor een oplossing, herstel of verbetering van je probleem of klacht. Het is geen vervanging voor medische behandeling, dus bij ernstige klachten dien je altijd een arts of medisch professional te raadplegen. Mocht er iets niet naar wens zijn na een sessie, stuur dan een e-mail naar info@nieuwlichtdronten.nl. Ik 
waardeer je feedback en klachten. 

Ik vertrouw erop dat deze worden gedeeld en dat we er bij klachten samen uitkomen. Ik zal mijn best doen om tot een goede oplossing te komen. 

Lukt dat niet, dan kan je terecht bij de NOBCO. Ik ben aangesloten bij de NOBCO en daar is ook een klachten en geschillencommissie die kan bemiddelen.